Metodyka

MF&PARTNERS CONSULTING świadczy usługi wykorzystując własną metodykę opracowaną na podstawie wieloletnich praktycznych doświadczeń. Metodyka ta obecnie uważana jest za „klasykę” w obszarze IT – została opublikowana w książkach-monografiach wydanych przez prestiżowe wydawnictwa: Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wydawnictwa Naukowo-Techniczne WNT. Książki te znalazły się na listach akademickich podręczników do wykładów dla studentów kierunków informatyka oraz zarządzanie na kilkudziesięciu uniwersytetach i politechnikach w Polsce m.in. (w kolejności alfabetycznej): Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Białostockiej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Poniżej przedstawiamy spis zagadnień poruszanych w monografiach zawierających opis metodyki MF&PARTNERS CONSULTING.


 • Mariusz Flasiński, Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
zarzproj Część I. Planowanie i realizacja programów informatyzacji przedsiębiorstw i organizacji
1. Problematyka informatyzacji przedsiębiorstw
2. Zasady opracowywania strategii informatyzacji
Część II. Projekty wdrożeniowe systemów informatycznych
3. Charakterystyka projektów wdrożeniowych
4. Analiza przedwdrożeniowa
5. Wybór rozwiązania informatycznego
6. Projekt wdrożeniowy systemu informatycznego
Część III. Projekty konstrukcji oprogramowania
7. Modele konstrukcji oprogramowania
8. Modelowanie systemu informatycznego
9. Projektowanie systemu informatycznego
10. Implementacja i testowanie systemu
11. Pielęgnacja i dalszy rozwój systemu
Część IV. Techniki zarządzania kluczowymi aspektami projektów informatycznych
12. Szacowanie wielkości projektu
13. Zarządzanie harmonogramem i budżetem
14. Analiza finansowa projektów informatycznych
15. Zarządzanie ryzykiem
16. Zarządzanie jakością
17. Zarządzanie zmianami
18. Zarządzanie konfiguracjami i wersjami


 • Janusz Jurek, Wdrożenia informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
wdrozenia Część I. Informatyczne systemy wspomagające zarządzanie
1. Koncepcje i klasy systemów zarządzania
2. Przykłady systemów zarządzania
3. Architektury i technologie informatyczne
Część II. Metodyki wdrożeniowe systemów zarządzania
4. Aspekt biznesowy, informatyczny i zarządczy
5. Metodyki wdrożeniowe producentów systemów
6. Model projektu wdrożeniowego
7. Podejście przyrostowe
Część III. Zasady inżynierii oprogramowania w projektach wdrożeniowych
8. Modelowanie procesów biznesowych
9. Analiza wymagań i definicja projektu
10. Konfiguracja i kastomizacja systemu
11. Testowanie systemu
12. Utrzymanie i rozwój systemu
Część IV. Problemy w projektach wdrożeniowych
13. Problemy dotyczące zarządzania
14. Problemy z wdrożeniem modelu rozwiązania
15. Problemy techniczno-informatyczne
16. Problemy dotyczące szkoleń


 • Mariusz Flasiński, Wstęp do analitycznych metod projektowania systemów informatycznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne WNT, Warszawa 1997.
analityczne
 1. Systemy informatyczne i ich złożoność
 2. Charakterystyka metod projektowania systemów informatycznych
 3. Przegląd metod projektowania systemów informatycznych
 4. Podstawowe koncepcje metod strukturalnych
 5. Analiza i modelowanie strukturalne
 6. Projektowanie strukturalne
 7. Podstawowe koncepcje metod obiektowych
 8. Analiza i modelowanie obiektowe
 9. Projektowanie obiektowe
 10. Metodyka konstrukcji systemów informatycznych
 11. Modele cyklu rozwoju oprogramowania
 12. Zarządzanie projektami konstrukcji systemów informatycznych


W zakresie konfiguracji, parametryzacji i wdrażania informatycznych systemów klasy Business Intelligence nasza firma opiera się na monografii profesora Mariusza Flasińskiego wydanej przez prestiżowe międzynarodowe wydawnictwo Springer.

 • Mariusz Flasiński, Introduction to Artificial Intelligence, Springer International, Switzerland, 2016 (wydanie w języku polskim: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011).
BI Z opinii Alicji Więckiej - Dyrektor Zarządzającej SAS Institute Polska, do wydania polskiego (2011):
„(…) Książka stanowi znakomity podręcznik wprowadzający do modelowania zaawansowanych funkcjonalności w systemach klasy Business Intelligence

Z opinii Jacka Murawskiego – Dyrektora Generalnego Microsoft Polska, do wydania polskiego (2011):
„W książce przedstawione zostały metody (…) wykorzystywane m.in. w systemach informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych (…). Autor (…) w przystępny sposób omówił metody, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowej parametryzacji i wykorzystywania takich systemów.”