Władze

Zarząd
Mgr Piotr Oleś – Prezes

Dyrektor Generalny
Dr hab. Janusz Jurek

Walne Zgromadzenie Udziałowców
Prof. dr hab. Mariusz Flasiński - 56% udziałów (69% głosów na WZU)
Dr hab. Janusz Jurek - 28% udziałów (20% głosów na WZU)
Mgr Piotr Oleś - 16% udziałów (11% głosów na WZU)